Dịch Vụ

Công ty Tân Phú Khánh được thành lập nhằm ứng dụng các phương pháp sửa chữa bảo trì công trình tiên tiến trên thế giới vào Việt Nam, trợ giúp cho các chủ đầu tư, nhà thầu trong và ngoài nước xử lý những trở ngại, sự cố, khuyết...

Sản Phẩm

Chúng tôi chuyên cung cấp những sản phẩm, chống thấm, keo epoxy xử lý nứt bê tông, chống thấm ngược, sợi carbon và máy thiết bị thi công...

GIA CỐ KẾT CẤU BẰNG SỢI CACBON

           

            DÁN THANH SIKA S512 - KHU BIỆT THỰ Q9                                                                             GIA CỐ DẦM BÊ TÔNG CTY OASIS - CỦ CHI

 

gia cố sàn bằng sợi cacbon FRP      

            GIA CỐ CỘT SÀN BẰNG SỢI CACBON FRP                                                                          GIA CỐ CỘT BẰNG SỢI CACBON FRP      

        NHÀ MÁY THỦY TINH PHA LÊ - KCN LONG HẬU                                                                               LOTTE - KCN LONG HẬU

 

                 GIA CỐ CỘT SÀN BẰNG SỢI CACBON FRP

                        TOÀ NHÀ TPSCONS - THỦ ĐỨC

Dự Án Nổi Bật
Tin Tức
NGUYÊN TẮC TRONG VIỆC XỬ LÝ NỨT BÊ TÔNG NGUYÊN TẮC TRONG VIỆC XỬ LÝ NỨT BÊ TÔNG
Hiện tượng nứt bê tông là một hiện tượng khá phổ biết trong các công trình sau một thời gian sử dụng. Để xử lý nứt bê tông thì cần phải áp dụng đúng phương pháp tùy thuộc vào vết nứt. Tuy nhiên, khi xử lý vẫn có nguyên tắc cần chú ý.
Đối Tác
lên đầu trang

GIA CỐ KẾT CẤU BẰNG SỢI CACBON

Xử lý nứt bê tông và chống thấm ngược

chống thấm ngược và gia cố sợi cacbon

xử lý rỉ thép cầu cảng, chống thấm thủy điện

bơm vữa sika, sơn nền epoxy
Liên hệ ngay 24/7
Anh Duật Hotline:    0902 494 151